🔻بدون خط خوردگی درباره زاینده‌رود، گاوخونی و اصفهان!🔻

🔻بدون خط خوردگی درباره زاینده‌رود، گاوخونی و اصفهان!🔻

🇮🇷 @darvishnameh

۱️⃣ قرار ما ساعت بیست و دو جمعه، بیست و سوم اردیبهشت.

۲️⃣ اینکه چرا اصفهان چنین درگیر جریان‌های کاهنده کارایی سرزمین شد؛ چه سهمی از این درگیری ناشی از فرآیندهای اقلیمی، چه سهمی جبر جغرافیایی و چه سهمی ریشه در نابخردی، آزمندی و گردن‌کشی دربرابر قوانین زیست‌بوم دارد؟

۳️⃣ آیا برای بازگشت، هنوز فرصت باقی است؟ آیا اصولاً دولت متوجه ژرفای بحران شده؟ و آیا مردم می‌توانند به بازگشت تاب‌آوری دیار زنده‌رود کمک کنند؟

۴️⃣ پذیرای پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شما هستم.

#تفاوت
#اصفهان
#زاینده_رود_کانال_آبرسانی_نیست
#زاینده_رود_فصلی_نیست
#محیط_زیست
#زاینده_رود_روان_کارون_خروشان
#گفتگوی_زنده
#مهدی_طغیانی
#محمد_درویش

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید