🔻این سه دقیقه به اندازه هزاران کتاب حرف دارد!🔻

🔻این سه دقیقه به اندازه هزاران کتاب حرف دارد!🔻

🇮🇷 @darvishnameh

۱️⃣ کلیپ را با دقت تماشا کنید؛ لذت ببرید و عشق کنید از ثمره کنشگری، شجاعت، صبوری و پای‌مردی و پای‌زنی هزاران هموطن سبزاندیش و طبیعت‌دوست ما در بوشهر، خورموج و جای‌جای ایران که از جنبش نجات کوه بیرمی در برابر معدن‌خواران سالها حمایت کردند.

۲️⃣ بنده از نزدیک شاهد بودم که این دوستان چگونه در گرمای بیش از پنجاه درجه منطقه، شبانه‌روز دربرابر طبیعت‌ستیزانِ نزدیک به قدرت ایستادگی کرده و تسلیم فشارها، تهدیدها و ارعاب‌ها نشده و حتی شب تا صبح منطقه را خالی نکرده و اجازه تحرک به ماشین‌آلات کوهستان‌خراب کن ندادند.

۳️⃣ بیرمی یعنی: تضمین امنیت آینده زیستنِ باکیفیت در خورموج و بوشهر. آنهایی که برای حفاظت از این کوهستان از همه چیز خود بیش از پنج سال گذشتند، مصداق بارزِ دگردوستان موثر هستند. ممنون از نادر ضرابیان و عباس محمدی عزیز که مرا با این جنبش افتخارآفرین آشنا و همراه کرد. به امید پیروزی کامل جنبش‌های مشابه در کرکس‌کوه، کلمرز، دره زرشک، کلاه‌قاضی، سیاه کوه، زنوز و …

۴️⃣ ما می‌توانیم اگر با اشراف اطلاعاتی، برخوردار از اتاق فکری قوی و به روز، یک تیم حقوقی و مردمانی شجاع و همدل باشیم که شعار و آرمان‌شان این باشد: من هستم، چون ما هستیم، چون ایران هست.💚

#ایران_دورت_بگردم
#جنبش_نجات_بیرمی
#نه_به_معدنخواری
#زنوز_را_قربانی_معدن_نکنیم
#پای_کرکس_کوه_می_مانیم
#رمز_پیروزی
#محیط_زیست
#محمد_درویش

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید