پنجمین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان

پنجمین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان

فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست محیطی و ۱۴ تشکل مردم‌نهاد (NGO) راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم اعلام شد.

پنج شخصیت نامزد دریافت جایزه مهرگان علم در بخش «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست» متعاقباً معرفی می‌شوند.

دبیرخانه جایزه مهرگان در پنجمین گزارش خود فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم را اعلام کرد. این آثار از میان ۱۶۵ عنوان کتاب چاپ اول سال‌های ۹۹-۱۳۹۸ انتخاب و نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

به گزارش دبیرخانه در بخش انتخاب بهترین تشکل‌های مردم‌نهادِ زیست‌محیطی (NGOها) عملکرد ۷۷ تشکل از سراسر ایران بررسی شده و در مواردی با هدف اینکه عملکرد مؤثری از چشم دبیرخانه و هیأت داوران دور نماند بازدیدهای میدانی انجام شده و در نهایت ۱۴ تشکل به فهرست ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم راه یافته‌اند.

داوری دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم را هفت نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران محیط زیست ایران متشکل از: هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور، بهرام معلمی، محمدرضا داهی و مژگان جمشیدی در مدت هجده ماه بر عهده داشتند.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با اشاره به این که انتخاب ۱۴ تشکل زیست‌محیطی از میان تعداد زیادی از تشکل‌های مردم‌نهاد که در دوردست‌ترین مناطق ایران با کمترین امکانات فعالیت می‌کنند به معنای نادیده گرفتن فعالیت دیگر تشکل‌ها نیست، گفت:
«جامعۀ امروز ما برای رهایی از بحران‌های پی‌درپی بیش از هر زمان دیگری به حضور و فعالیت نهادهای مدنی در بخش‌های مختلف نیاز دارد. در جایزه مهرگان وظیفه خود می دانیم به تلاش‌های مؤثر و راهگشای این تشکل‌هایِ مردم‌نهاد ادای احترام کنیم و به سهم خود قدرشناس زحمات خستگی‌ناپذیر آن‌ها باشیم.»
مدیر جایزه مهرگان، ورود ناشران عمومی کشور به عرصه چاپ و نشر کتاب‌های علمی- زیست‌محیطی، رشد نسبی تعداد کتاب‌های تألیفیِ علمی به زبان ساده و افزایش توجه مراکز انتشاراتی دانشگاه‌های ایران به موضوع مهم ویرایش علمی کتاب‌ها را، به عنوان نکات مثبت این دورۀ جایزۀ مهرگان علم برشمرد.

شایان ذکر است که فراخوان دوره‌های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان علم که به کتاب‌های علمی منتشر شده در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و به ارزیابی عملکرد و تشکل‌های زیست‌محیطی در این بازۀ زمانی اختصاص دارد شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد.

دبیرخانه جایزه مهرگان
۱۰ مردادماه ۱۴۰۱

پیوست:
۱- فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی
۲- فهرست ۱۴ تشکل زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی

@mehreganprize_fa

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید