🔻بررسی وضعیت مخازن سدهای کشور تا ۸ بهمن ۱۴۰۱🔻

🔻بررسی وضعیت مخازن سدهای کشور تا ۸ بهمن ۱۴۰۱🔻

🇮🇷 @darvishnameh

۱️⃣ مطابق آخرین داده‌های منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی – اول مهر ۱۴۰۱ – تا هشتم بهمن در مجموع چهل درصد از ظرفیت مخازن پر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشاله سال قبل، شش درصد کاهش را نشان می‌دهد.

۲️⃣ در مجموع وضعیت چهارده سد نسبت به سال قبل بهترشده یا تغییری نکرده که بهترین وضعیت را سدهای تنگاب – استان فارس – و رودبار – استان لرستان – دارند که اندوخته آبی آنها به ترتیب صدو و پنج و شصت و چهاردرصد بیشتر از سال قبل است.

۳️⃣ جالب اینجاست که بدترین وضعیت را هم سد مخزنی رودبال داراب دارد که میزان انباشت آب آن به نسبت سال گذشته هفتاد و هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد. یعنی رویایی‌ترین و جهنمی‌ترین سدهای کشور هر دو در یک استان قرار گرفته‌اند که نشانه تنوع اقلیمی خارق‌العاده این استان در یک زمان است.

۴️⃣ همچنین میزان انباشت مجموع پنج سد اصلی استان تهران هم حدود بیست و پنج درصد نسبت به سال قبل کمتر است که هنوز این امید وجود دارد تا با توجه به بارندگی‌های چند روز تا چند هفته آینده، این رقم تعدیل شود.

۵️⃣ در مجموع هرچند که وضعیت اغلب مخازن سدهای کشور مطلوب نیست، اما تا همین الان هم حدود بیست میلیاردمتر مکعب در این مخازن آب ذخیره شده که دو و نیم برابر کل نیاز آب شرب و مصارف بهداشتی همه مردم ایران برای یک‌سال است.

۶️⃣ همانطور که ملاحظه می‌شود، اگر اقتصاد به سمت کاهش وابستگی به آب حرکت کند، با توزیع مناسب اندوخته‌های آبی موجود و خردمندی در حکمرانی، هرگز کابوس تشنگی نمی‌تواند و نباید ایرانیان را نگران کند. به عبارت ساده‌تر: آنچه بیشتر سبب نگرانی است، نه خشکسالی طبیعی که خشکسالی مدیریتی و تداوم لج‌بازی با قوانین حاکم بر طبیعت ایران در طراحی چیدمان توسعه است.

#آمار_مخازن_سدهای_کشور
#خشکسالی_مدیریتی
#محمد_درویش

https://data.wrm.ir/cs/Download/41/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید