از سبز‌ها تا بقیه؛ ما چگونه کالت می‌شویم؟

از سبز‌ها تا بقیه؛ ما چگونه کالت می‌شویم؟
✍️ناصر کرمی

مخالفان سبزها، منکران تغییرات اقلیمی و البته بازو‌های رسانه‌ای کمپانی‌های نفتی از جمله فحش‌هایی که به سبز‌ها می‌دهند یکی هم کالت بودن آن‌هاست

حالا سؤال این است که احتمال کالت شدن سبز‌ها چقدر «جدی» است و اگر جدی است چگونه ممکن است در جهان مدرن، کسانی که اساسا دستمایه و زمینه فعالیت‌شان گزاره‌ها و مؤلفه‌های دقیق علمی است به کالت تبدیل شوند؟ فرآیند کالت شدن از کجا شروع می‌شود و تا کجا می‌تواند پیش برود؟

ناصر کرمی در این مقاله دوازده فرض و نشانه کالت‌شوندگی در جریان‌های سبزگرا را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مؤلفه‌ها احتمال کالت‌شدن سبزها را بررسی می‌کند.

🔸نسخه‌ی کامل این مقاله را در وب‌سایت رسانه‌ی پارسی بخوانید.
http://bit.ly/3Dv15tk

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید