‏تاغ از جمله مقاوم‌ترین اهالی بیابان است با خواهش‌های بوم‌شناختی اندک که اغلب در برابر گرمای داغ، سرمای سوزان، خشکسالی، سیل و طوفان‌های ماسه‌ای هم دوام آورده و همچنان به آفتاب سلام می‌دهد. او اسوه مقاومت، مدارا و نرمش قهرمانانه است. نگاه کنید اینجا چگونه ریشه‌هایش آرایش گرفته‌اند!

‏تاغ از جمله مقاوم‌ترین اهالی بیابان است با خواهش‌های بوم‌شناختی اندک که اغلب در برابر گرمای داغ، سرمای سوزان، خشکسالی، سیل و طوفان‌های ماسه‌ای هم دوام آورده و همچنان به آفتاب سلام می‌دهد. او اسوه مقاومت، مدارا و نرمش قهرمانانه است. نگاه کنید اینجا چگونه ریشه‌هایش آرایش گرفته‌اند!

*محمد درویش*

@OfficialPersianTwitter

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید