🔻برای همه‌ی آنهایی که می‌خواهند بدانند بین انقراض پیروز و انقراض ایران رابطه‌ای هست یا نه؟🔻

🔻برای همه‌ی آنهایی که می‌خواهند بدانند بین انقراض پیروز و انقراض ایران رابطه‌ای هست یا نه؟🔻

🇮🇷 @darvishnameh

✍ گفتگوی بدون خط‌خوردگی دکتر محمود فرجامی با محمد درویش در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱. در این گفتگو کوشیدم به ده پرسش کلیدی درباره امروز و آینده محیط‌زیست ایران پاسخ دهم.

#شبچراغون
#محمود_فرجامی
#محمد_درویش

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید