ابتكاري ارزشمند از سوي هموطني ديگر در آن سوي آب!

سيامك معطري را ياري دهيم.

      پس از آن كه يكي از هموطنان فرزانه‌ي ما در انگلستان اعلام كرد كه به زودي تصميم دارد تا نخستين «خبرگزاري سبز ايران» و نيز برگرداني فارسي از محتويات زيست‌محيطي مطالب مجله‌ي معتبر National Geographic را منتشر سازد؛ اينك هموطن عزيز ديگري در آمريكا اعلام داشته تا درصدد راه‌اندازي تارنمايي گروهي است كه در آن خواهد كوشيد تا موارد نقض اصل پنجاهم قانون اساسي را ساماندهي كرده و منتشر سازد. اقدام ارزشمندي كه در صورت تحقق و تداوم مي‌تواند هم سندي ماندگار براي پژوهشگران و جامعه‌شناسان و حقوقدانان در اين حوزه باشد و هم به زنهاري قابل اعتماد و مستقل براي دولت‌مردان و زنان درگير در گستره‌ي محيط زيست و نيز مردان عرصه‌ي بازرسي و قضا بدل شود.
    به دكتر سيامك معطري عزيز سر بزنيد … اندكي بلند فكر كنيد … و دست او را در پالايش و تكامل اين پيشنهاد گرانسنگ بگيريد.

    مؤخره‌اي طناز!
    ظاهراً هماي خلاقيت – دست‌كم در حوزه‌ي محيط زيست – بيشتر بر بالاي سر هموطنان خارج از كشور – مي‌چرخد! كسي دليلش را مي‌داند؟!

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید