اعتراض به تخريب بي‌سابقه‌ي پارك ملي خجير

لطفاً امضا كنيد.

      هومن روانبخش عزيز، ديده‌‌بان گرامي البرز! طوماري اينترنتي در اعتراض به هجوم ابربيل‌هاي آهني و تخريب حيرت‌انگيز و غم‌بار پارك ملي خجير را فراهم آورده است؛ طوماري كه خطاب آن، مسئولين شركت ملي گاز ايران و سازمان حفاظت محيط زيست است. با امضاي اين اعتراضيه‌ي مجازي – دست كم – نشان دهيم كه طرفداران طبيعت وطن در دنياي مجازي، شماري قابل توجه هستند.

آيا اينجا زماني پارك ملي خجير بوده است؟!

   در همین ارتباط:

   – گزارشهای مصور دیده بان محیط زیست ایران و اعتماد ملی ، ایسنا و همشهری  را بخوانید.

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید