دعوت به حضور در یک سخنرانی متفاوت از یک مرد جنگجو!

    رضا منصوری، واپسین کتابش با عنوان ایران در قرن 15/21 را به نسلی تقدیم کرده که شاهد دوران خردورزی و شکوفایی ملت ما خواهد بود؛ اما تأکید کرده که در آن زمان او نخواهد بود!

    او سه سال پیش هم به نحو دیگری همین مفهوم را در یادداشتی تأمل‌برانگیز با عنوان: “بر مزار خودم” مورد تأکید قرار داده و آرزو کرد که ایران در هزاره‌ی بعدی، کشوری آزاد با مردمانی آزاد و بی نیاز از قهرمان باشد.

    منصوری، ضمن بی‌فایده خواندن و نابخردانه دانستن تلاش برای مرگی فاخر، می‌گوید:

    ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮاص و ﻫﻴﺠﺎن زدﮔﻲ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﻲ ﻋﻮام، ﭘﺪﻳﺪه‌اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﻔﺖﻫﺎي دﻳﺮﻳﻨه‌ی ﺗﺎرﻳﺨﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﻮن دﻟﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ دوراﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﺧﺎﻣﻮش داده، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺰرگ‌نماﻳﻲ اﻣﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮج ﻏﺮور ﻛﺎذب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﺪل ﺟﺎﻣﻌه‌ی ﻣﺎ ﺧﻔﺖ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ را اﻧﻜﺎر ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ و ﻏﺮق در ﺗﻮﻫﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮري اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ، ﭼﻪ در ﻋﺮﺻه‌ی ﻗﺪرت ﭼﻪ در ﻋﺮﺻه‌ی ﻋﻠﻢ.

    و او، مردی که وصیت کرده بر سنگ مزارش علاوه بر نام و نشان و تاریخ تولد و مرگش، فقط بنویسند:

    اﻳﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺎﻟﻘﺎن آن را دوﺳﺖ ﻣﻲ‌داﺷﺖ.

    ساعت یک بعدازظهر فردا – نهم خردادماه 1391 مهمان ما در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور است تا از آینده علم و پژوهش در ایرانی برای‌مان بگوید که دوستش دارد و دوستش داریم.

    منصوری می‌گوید: ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﺮو ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺸﻴﺎر، اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺎرغ از ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﻲ و ﺗﻮﻫﻢ، اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ آزادﻧﺪ – ﻧﻪ آزاده و ﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮور! اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!

    ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻧﺪﻳﺪه‌ام، اﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﮕﻴﺪه‌ام. ﭼﻪ ﭘﻴﻜﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺸﻲ – ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻴﺐ و ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار، اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻟﺬتﺑﺨﺶ.

    دوستان گرامی من و خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی:

    لطفاً خبر برگزاری سخنرانی این مرد جنگجو را به آنهایی که بیشتر دوست‌شان دارید، اطلاع دهید و به همراه عزیزترین دوستان‌تان، خود را در ظهر سه‌شنبه به زیباترین و بزرگ‌ترین پردیس ایران رسانده تا شنونده‌ی یک سخنرانی متفاوت از یک بزرگ‌مرد متفاوت وطن باشید که زندگی‌ 65 ساله‌اش را پیکاری لذت‌بخش با نابخردان و متوهمان می‌داند.

    برای اطلاعات بیشتر از سوابق علمی این فیزیکدان برجسته ایرانی و مدیر طرح رصدخانه ملّی ایران، به تارنمای انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مراجعه فرمایید.

موافق(0)مخالف(0)

۱۷ Comments

 1. درود بر شما
  کاش ما نیز توفیق حضور در چنین سخنرانی ارزشمندی را داشتیم.
  ایرانی چون اندیشه های استاد منصوریم آرزوست .

  موافق(0)مخالف(0)
 2. مسعود

  افتخار هم نسلی با چنین اساتیدی ، بخت یاری است ...

  موافق(0)مخالف(0)
 3. و چه پيكار لذت بخشي/ اميدوارم كرديد. روز و روزگارتان سبز.

  موافق(0)مخالف(0)
 4. مریم

  سلام وممنون...ارزوي ارزشمندي است...

  موافق(0)مخالف(0)
 5. سیمین

  بسیار عالی!
  حیف که نمی توانم شرکت کنم!

  موافق(0)مخالف(0)
 6. درود بر دوستان همراه و به امید دیدارتان ...

  موافق(0)مخالف(0)
 7. دانش

  دلم میخواست منهم در این مراسم حضور میداشتم. ولی افسوس که دهها هزار کیلومتر از آنجا دورم.

  شما لذتش را ببرید و یک فیلم یا عکس هم برای ما بگذارید تا لااقل ما هم در لذت بردن شما از این مراسم شریک باشیم.

  موافق(0)مخالف(0)
 8. سلام
  چند روزی هست که با کتاب "معماری علم در ایران" ایشون همراه هستم.
  زنده باشند و سپاس از شما

  موافق(0)مخالف(0)
 9. راستش دگرگونی های جهشی در یک زمان نامعلوم برای من چندان نوید بخش نیست و اگر آرزوی ستودنی استاد را عدد صد فرض کنیم خوش بین هستم که در دهه های باقی مانده از عمر شریف ایشان لااقل چند ده عددی را به سمت مقصد گذرانده باشیم و کارمان به هزاره نکشد!
  ببخشید دیگر نتوانستم در این زمینه نظرم را ول نکنم چون ممکن بود که شب خوابم نبرد!
  زنده باد تمام کسانی که سلول های مغزشان باز است.

  موافق(0)مخالف(0)
 10. درود بر دانش، فروغ و آرش عزیز و نیز دیگر دوستان گرامی ...
  ممنون از آنهایی که آمدند و جای آنهایی که نیامدند هم در این محفل علمی بسیار خالی بود.
  در ضمن آرش خان تو خودت در شمار آنهایی هستی که زنده باد لازم داری ها ...

  موافق(0)مخالف(0)
 11. یک هموطن

  دیروز داخل تاکسی بحث گرد و خاک شد . راننده تاکسی که بچه همدان بود به بقل دستیش میگفت که زمان صدام خدا بیامرز!! توی عراق مالچ پاشی صورت میگرفت ولی الان نه.
  یعنی اینجور اثتنباط میکرد که اگر صدام میبود الان اینجوری نمیشد.
  من هم واسش توضیحات مکرر شما را در مورد علل و عوامل ایجاد این گرد و خاکها که همانا سدهای ترکیه و سوریه بر روی رودهای عراق هستند را توضیح دادم.
  اما آخر راننده باز با طعنه میگفت که صدام خدابیامرز ...

  مردم اصلا آگاه نیستند . برای از بین بردن این تصورات غلط در بین مردم باید تصاویر ماهواره‌ ای که به خوبی نشان میدهد چه حجم عظیمی از گرد و خاک تنها بر روی سوریه تشکیل میشه به آنها نشان داد تا با چشم خود ببینند و بعد به آنها بگوییم که آیا اینها را هم صدام مالچ پاشی میکرد؟

  موافق(0)مخالف(0)
 12. روز پدر بر شما مبارك

  موافق(0)مخالف(0)
 13. متشکرم.

  موافق(0)مخالف(0)
 14. Mo

  جهت اطلاع دوستان
  http://hundrednewlichens.lifedesks.org/pages/531/

  موافق(0)مخالف(0)
 15. احسان اسفندياري

  ايشون بسيار مرد باسوادي هستند ولي يك مشكل اساسي دارند كه مانع از بزرگ بودنشان هست و خواهد بود و آن اينكه فقط خودشان و دانشگاهشان را قبول دارند و بس. گاهي در برخي سخنرانيهاشان به گروهي ديگر اهانت علمي مي كنند.

  اگر فكر مي كنيد اين دانشمند بزرگ، جاي دانشمندي مثل دكتر حسابي را خواهد گرفت در اشتباهيد. حسابي انسان ساز هم بود بزرگ بود چون همه را دوست داشت حتي اگر كوچك بودند.
  آرزوهايي كه در كتابشان دارند را امثال خودشان رقم نخواهند زد، حسابيها رقم خواهند زد.

  موافق(0)مخالف(0)
 16. احسان اسفندياري

  بنيانگذار

  موافق(0)مخالف(0)
 17. با سلام و درود بر شما و همه ی دوستداران محیط زیست،
  وبلاگ "فلک را سقف"به نشانی
  http://www.FalakRaSaghf.blogfa.com
  آغاز به کار کرد. تلاش این وبلاگ گردآوری آن دسته نوشتارها و گفتگوهای دکتر رضا منصوری، فیزیکدان ایرانی، در نشریات و رسانه ها است ،که در وبگاه رسمی ایشان (www.rmansouri.ir)نیامده است.
  اگر نیک و ژرف بنگریم، طرح رصدخانه ی ملی ایران که ایشان اکنون در حال پیگیری و به سرانجام رساندن آن هستند، به نوعی می تواند در کاهش آلودگی محیط زیست اقلیم کاشان، بویژه آلودگی نوری بسیار موثر باشد، البته اگر مردم و مسئولان کاشان قدر این طرح را بدانند و بر اهمیتش آگاه شوند.

  موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید