محيط زيست Archive

و سرانجام روز جهاني محيط زيست از راه رسيد!

        به گمانم، همين كه روز جهاني محيط زيست در ايران همواره مصادف است با سالگشت رويدادي خون‌بار و عزاي عمومي؛ نشان مي‌دهد محيط زيست تا چه اندازه در اين مملكت مظلوم و بدشانس است! چه، در روزي...

منتهاي بي‌سليقگي در كرج!

     اينجا محل دپوي زباله در شهرستان كرج است! شهرستاني كه بيش از 1150 تن زباله در روز توليد مي‌كند و هزينه‌ي جمع‌آوري هر كيلوي آن به 600 تومان مي‌رسد! همان طور كه ملاحظه مي‌كنيد، نه تنها هيچ يك...

نخستين پيام دبيركل جديد سازمان ملل متحد به مناسبت پنج ژوئن

     همان طور كه مي‌دانيم، شعار امسال روز جهاني محيط زيست، متأثر از پديده‌ي گرمايش جهاني و تغيير اقليم عبارت است از: «يخ در حال ذوب: يك موضوع داغ» كه اشاره‌اي صريح دارد به پيامدهاي شتابناك و نگران‌كننده‌ي آب...

فرایبورگ؛ بهشت دوستداران محیط زیست

شهر فرایبورگ در جنوب غربی جمهوري فدرال آلمان، الگویی است کوچک از آنچه كه دوستداران محیط‌زیست آرزوي تحققش را در سراسر جهان دارند. شهر آفتاب و كارمايه‌هاي نو و تجدید‌پذیر. شهر آسمان آبي و و شهر عاري از اصوات...