انرژي‌هاي نو Archive

بياييم به ثبت روزي غرورآفرين در تقويم‌هاي رسمي كشور بيانديشيم

آلودگي چيست؟ چند نوع آلودگي داريم؟ كداميك خطرناك‌ترند؟ مهمترين عامل آلودگي ريشه در فشارهاي انساني دارد، يا واقعيتي طبيعي است؟ چرا بشر به سوي كاربست راديواكتيو رفت؟ آيا نيازي معقول براي پاسخگويي به كمبود كارمايه (انرژي) او را به...

خبرهاي خوش خورشيدي در ياهو!

اگر هم‌اكنون سري به سايت اصلي yahoo بزنيد، چشمتان به تصويري از آينه‌هاي خورشيدي مي‌خورد با اين تيتر: No job shortage here و سپس در ادامه از قول خانم: Christine Real de Azua، سخنگوي سازمان انرژي بادي آمريكا مي‌خوانيم:...

آينده‌ي سبز جهان، در گرو مهار انرژي‌هاي نو

در دوّمين روز از هفته‌ي سبز، موسوم به “Going Green“، شبكه‌ي تلويزيوني CNN اقدام به معرفي دهكده‌اي سبز به نام “Eco village” در كشور جمهوري فدرال آلمان كرد؛ دهكده‌اي كه كوشيده بود تا بيشينه‌ي انرژي ممكن را از كارمايه‌هاي...

نخستين بازخوردهاي «بهترين خبر قرن» در بلوار كشاورز!

     آنها كه يادداشت «بهترين خبر قرن براي محيط زيست» را پيش از اين خوانده‌اند، مي‌دانند كه موضوع چيست و آنها كه نخوانده‌اند، بايد بدانند: بهترين خبر قرن براي طرفداران محيط زيست، شتابي است كه در تمايل بسياري از...

بهترين خبر قرن براي محيط زيست!

  فراخوان شركت در سخنراني: امكانات كشور در استحصال از انرژي خورشيدي تعارف را كنار بگذاريم و قبول كنيم كه شايد بهترين خبر قرن براي محيط زيست، گران شدن بي‌سابقه‌ي بهاي سوخت‌هاي فسيلي، به ويژه نفت و مشتقات مربوط...

كارمايه‌ي خورشيدي ؛ همان لبخند پروردگار به ايرانيان است

کودک زمزمه کرد: خدایا با من حرف بزن و یک چکاوک در مرغزار نغمه سر داد … کودک نشنید. او فریاد کشید: خدایا! با من حرف بزن صدای رعد و برق  آمد … اما کودک گوش نکرد. او به...