آتش سوزي در گلستان Archive

تازه ترين تصوير از روند گسترش آتش سوزي در گلستان

كافي است به تازه ترين تصويري كه ابوطالب ندري در ساعت 5:32 دقيقه بامداد امروز از ارتفاعات مشرف به علي آباد كتول گرفته است دقت كرده و آن را با 4 تصوير قبلي مقايسه كنيد تا متوجه شويد كه...