آفت کش Archive

یک اقدام کوچک که می‌تواند اثراتی بزرگ در کشاورزی به ارمغان آورد

    استفاده روزافزون از آفت‌کش‌های شیمیایی بلای جان هم منابع آب و خاک کشور شده، هم سلامتی مصرف‌کنندگان را باچالشی جدی روبرو ساخته و هم تنوع زیستی طبیعت ایران را با تهدیدی مرگ‌بار روبرو ساخته است، نوشتار پیش...