آلودگی آب Archive

گزارش تکان‌دهنده‌ مرگ‌های اعلام نشده از هراز تا کارون!

       مزارع پرورش ماهی از هراز تا کارون با بحرانی مرگبار روبرو شده‌اند که نه فقط دود این بحران به چشم تولیدکنندگان و آبزی‌پروران منطقه می‌رود، بلکه محیط زیست و مردم مصرف کننده از آب و محصول...