آیش طبیعت ایران Archive

چرا بايد از پيشنهاد آيش طبيعت ايران حمايت كرد؟

   «ما بايد خود را در برابر فرزندان و نوه‌های خود مسئول بدانيم، زيرا با تخريب محيط‌زيست و منابع‌طبيعی، زندگی را برای آنان غيرممکن کرده‌ايم.» بخشی از بيانيه‌ي پايانی اجلاس هزاره‌ي سازمان ملل     اگر بپذيريم كه بر بنياد...