ابوالفضل وطن پرست Archive

شناسه‌های پختگی در نخستین گام!

    بعدازظهر امروز – هشتم بهمن‌ماه 1388 – به اتفاق جمعی از دوستداران و فعالان حوزه‌ی محیط زیست ایران، مهمان علیرضا (کوروش) آیینه‌چیان و هم‌رزمانش بودم؛ روزی که قرار بود جمعیت داوطلبان سبز، بعد از 20 ماه تلاش و دوندگی...