استاندار قزوين Archive

اين رسم را لطفاً پايان دهيد مديران عزيز مملكتي!

    ديروز – 17 بهمن 1388 – براي رونمايي از يك واحد توليدي جديد در بخش كشاورزي راهي شهرستان شال در استان قزوين شدم (قابل توجه سام خسروي فرد عزيز كه ميداند چه مي‌گويم! نمي‌داند؟). مطابق معمول سيلي از...