الحاقیه شماره 63 Archive

یک روز سیاه دیگر در تاریخ محیط زیست و منابع طبیعی ایران! چرا؟

    تاریخ طبیعت ایران روزهای تلخ، ناامیدکننده و سیاه کم ندارد؛ هرچند که البته درکنارش نباید کتمان کرد که روزهای سپید، امیدوارکننده و انرژی‌بخش هم داشته است که اگر نبود، شاید دیگر رمقی هم نبود برای ادامه‌ی کار!...