انتخابات شورای شهر Archive

در ستایش علی اکبر کاظمینی، مرد سبزاندیش دیار کازرون

    علی اکبر کاظمینی را بسیاری از فعالان محیط زیست، حتا آنهایی که تاکنون گذرشان به دیار ارژن و پریشان هم نیافتاده است، به خوبی می‌شناسند. مرد سختکوش و انسان شریفی که همه‌ی وقت و سرمایه علمی، مالی و...