برنامه اقدام ملی Archive

برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی ایران کجاست؟!

جمهوری اسلامی ایران در شما نخستین کشورهایی بود که در سال 1375 به پیمان (کنوانسیون) مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد پیوست و این پیوستن به تأیید مجلس شورای اسلامی هم رسید. بر اساس ماده‌ي 10 لايحه‌ي الحاق دولت...