بیدهای روزپرواز Archive

در ستایش دختران شاه ایرانی!

    کتابی منحصربه فرد از آلمان در باره ایران بی‌گمان هر فردی که برای یک نظر هم با دختران شاه ایرانی مواجه شود، درخواهد یافت که دختران شاه ایرانی، تفاوت محسوس و کیفیت متمایزی از اغلب همتایان خود...