تغييرات اقليمي Archive

رد پاي ويكي ليكس تا مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور هم رسيد!

تازه ترين اسنادي كه ديروز از طريق پربيننده‌ترين سايت جهان – ويكي ليكس ؛ Wikileaks – منتشر شده است، يه جورايي براي محمّد درويش و همكارانش خوشايند است! زيرا سايتي كه در هر ثانيه بيش از 3 هزار بازديدكننده...