تماب Archive

دعوت وزارت نیرو از مخالفان سدسازی برای گفتگوی رودررو!

یک‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته  – 29 فروردین 1389 – در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران (تماب سابق!)، یک نشست بی‌سابقه برگزار شد. زیرا برای نخستین‌بار، مدیران ارشد وزارت نیرو تصمیم گرفته بودند تا با دعوت از مخالفین صنعت سدسازی...