جزیره قشم Archive

گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم!

    سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته...