جنگل مینودشت Archive

انگار آتش در گلستان را پایانی نیست! هست؟

ابوطالب ندری، عکاس ماجراجو و طبیعت دوست خبرگزاری مهر که شاید باید به او لقب دیده‌بان گلستان را بدهیم، خبر داده که از نخستین ساعات بامداد امروز – جمعه 5 آذر 1389 – دوباره آتش به جان بخشی دیگر...