حسين آبسالان Archive

بياييم همه براي اهالي سرخ‌چشمه در خراسان شمالي درود بفرستيم …

مردم بالادست‌، چه صفایی دارند! چشمه‌هاشان جوشان‌، گاوهاشان شیرافشان باد! من ندیدم دهشان‌، بی‌گمان پای چپرهاشان جاپای خداست‌. ماهتاب آن‌جا، می‌کند روشن پهنای کلام‌. بی‌گمان در ده بالادست‌، چینه‌ها کوتاه است‌. مردمش می‌دانند، که شقایق چه گلی است‌. بی‌گمان...