خشک شدن چاه آب Archive

وقتی که در بام ایران هم کف‌گیر به ته دیگ می‌خورد!

همیشه دل مان به این خوش بود که چهارمحال و بختیاری، سرزمینی که تنها یک درصد از مساحت ایران را در نزدیک‌ترین فاصله به سپهر به خود اختصاص داده است، آنقدر از مواهب آسمانی و ریزش‌های نیواری بهره‌مند است...