دانشکده محیط زیست Archive

سال گونه گونی زیستی هم به پایان رسید! چه کردیم؟

در واپسین روزهای سال جهانی گونه گونی زیستی هستیم. به همین مناسبت تا ساعتی دیگر در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران سخنانی را با عنوان: «بررسی عوامل تهدیدکننده گونه‌گونی زیستی در ایران» ارایه خواهم داد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید...