دانشگاه زوريخ Archive

به يك دانشجوي دكترا در حوزه ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست كمك كنيد

سيدعليرضا موسوي، از دوستان عزيزم در حال طي دوران دكتراي خويش در دانشگاه ETH Zurich واقع در كشور سويس هستند. ايشان از من خواسته‌اند تا به اطلاع خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي برسانم كه اگر مي‌توانند پرسش‌نامه‌هايي را در مورد...