درخت چش Archive

قصه‌ي پرغصه‌ي 7 برادر بوشهري كه همه رفتند … جز يكي!

    امروز می‌خواهم دوباره شما را با خود همسفر کنم و به کرانه‌های نیلگون و مقدس شاخاب پارس برسانم؛ در دیار همیشه سرافراز دلیران تنگستان که ایرانیان، هرگز سلحشوری‌های ایشان را از یاد نخواهند برد.     می‌خواهم شما را...