روزنامه خراسان Archive

چرا گوزن زرد حریف مگس میاز در کرخه نشد؟!

    ماجرای تلخ کشتار یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین علفخواران کشور – گوزن زرد – توسط یکی از کوچک‌ترین حشره‌های موجود در ایران – مگس میاز – در منطقه حفاظت شده کرخه بار دیگر ثابت کرد که عدم...

تخریب محیط زیست در کمین امنیت غذایی

    به مناسبت شعار روز جهانی محیط زیست، گفتگویی با خبرنگار روزنامه خراسان انجام دادم که مشروح آن در شماره روز پنج شنبه – 16 خرداد 1392 – منتشر شد و در این نشانی می‌توانید محتوای آن را بخوانید....