روستای تاج آباد Archive

قصه‌ی غم‌انگیز نارون تاج‌آباد سفلی که اشک شوق در چشمانم جاری کرد …

       تاج‌آباد سفلي در 32 كيلومتري  شمال باختری دیار پورسینای بزرگ – همدان – قرار گرفته است. در سرزمینی که بلندای آن از سطح دریا به 2 هزار متر می‌رسد و مابين دو رشته كوه آلمابلاغ و گيجي‌قران...