زیبایی طبیعت Archive

جذابیت طبیعت ایران‌زمین مرهون کدام ویژگی است؟

ایران را صاحب یکی از 5 طبیعت برتر جهان از منظر چشم‌اندازهای طبیعی و تنوع بوم‌سازگانی دانسته‌اند. در یادداشتی که با عنوان: ” چرا طبیعت ایران زمین جذاب است؟ ” در مردمک انتشار دادم، کوشیده‌ام تا بخشی از دلایل...