سازمان هواشناسی Archive

آقای هواشناسی شما دیگه چرا؟!

پرده‌ ی نخست: به رغم آن که بهرام صناعی، عالی‌ترین مقام هواشناسی کشور در اوایل این هفته اعلام کرد که از عصر دوشنبه آلودگی هوای تهران کاهش یافته و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه باد خواهد وزید و...