سوئد Archive

تولیدکننده یا مصرف کننده؛ مقصر اصلی بدهکاری زمین!

     یکی از بحران‌های محیط زیستی جهان معاصر که آشکارا بر روی ردپای بوم‌شناختی یا Ecological Footprint کره زمین، اثری کاهنده و پس‌رونده باقی نهاده و می‌نهد، شتاب نگران‌کننده‌ی میل به مصرف بیشتر است. جالب این که از...

سوئدی‌ها به کمک کاج‌ها می‌خواهند بارون درخت‌نشین را زنده کنند!

نمی‌دانم این سعادت را داشته‌اید تا کتابی را بخوانید که بیش از نیم قرن پیش در سال 1959 به رشته‌ی تحریر درآمده؟ آن هم از نویسنده‌ای که ربع قرن پیش درگذشته است! نام آن کتاب، «بارون درخت نشین یا...