سگ اخمو Archive

یه نفر به این بگه بخنده! نوروز داره می‌آد …

راز ِ راه رفتن است راز ِ رودخانه پُل راز ِ آسمان ستاره است راز ِ خاک گُل                                            عرفان نظر آهاری     کاش یه نفر می‌تونست خودشو برسونه به بیرمنگام و به این آقا سگ اخموی ما بگه:...