شناساگر Archive

گلسنگ‌ها ؛ هزينه و زمان پژوهش را كاهش و دقت آن را افزايش مي‌دهند!

در ادامه دو يادداشت پيشين، مي‌خواهم در سومين بخش از اين مجموعه به معرفي پاره‌اي از خدماتي بپردازم كه گل‌سنگ‌ها –Lichen – براي ما آدم‌زميني‌ها و با كمترين هزينه انجام مي‌دهند، آن هم بدون منت، با بهترين كيفيت و...