صرفه جویی در آب Archive

صرفه جویی در آب و عشق به بشریت!

    دیروز – هفتم مرداد 1392 – روزنامه اعتماد در ستون یک خبر، سه چهره خود به موضوع صرفه جویی در آب از منظر نگاه مهتاب کرامتی، پانته آ بهرام و نگارنده پرداخت. پاسخ‌های کوتاه ایشان را به...