علی درویشی Archive

برای آنها که به ماجرای گرد و غبار علاقه مند هستند!

    ساعت 9 صبح فردا – 16 تیرماه 1394 – دکتر علی درویشی مهمان ما در سازمان حفاظت محیط زیست است تا در سلسله سخنرانی‌های علمی ماهانه شرکت کرده و به بحران گرد و غبار، چرایی آن و...

باید‌ها و نباید‌های زراعت چوب در ایران

    خبرنگار سختکوش و با سابقه‌ی روزنامه‌ی 84 ساله‌ی اطلاعات، آقای علی درویشی، گزارش مفصلی در باره‌ی زراعت چوب در ایران تهیه کرده است که بخش نخست آن دیروز در صفحه 5 از شماره 24696 روزنامه اطلاعات منتشر شد....