فرماندار نوشهر Archive

فرمان آتش را در باغ اكولوژي نوشهر، فرماندار صادر كرده است!

فرماندار، يعني عالي‌ترين نماينده‌ي دولت در هر شهرستان. اينك خبر رسيده است كه فرمان آتش را براي اعدام درختان 54 ساله‌ي باغ اكولوژي نوشهر، فرماندار صادر كرده است! مي خواهم از استاندار مازندران، از وزير كشور، از رييس جمهور...