فرهاد سلامت بخش Archive

تولد صفحه‌ی انگلیسی مهار بیابان‌زایی

    به پیشنهاد و همت یکی از دوستان فرزانه‌‌ام – فرهاد سلامت‌بخش عزیز – از این پس دوستداران مهار بیابان‌زایی می‌توانند به طور همزمان، برگردان یادداشت‌هایم را به زبان انگلیسی هم ببینند و مطالعه کنند. می‌دانم که در...