قصاص Archive

آیا اسعد تقی زاده هم روزگار خوش علی جامیشی را تجربه خواهد کرد؟

    دیروز – 11 تیر 1392 – یک روز بزرگ و فراموش نشدنی، نه فقط برای علی جامیشی، محیط بان دربند پارک ملی بمو بود و نه حتا روزی غرورانگیز و شاد برای فعالان محیط زیست در استان...