قورباغه های عاشق Archive

خبری که دل‌مان را خنک کرد!

ماجرای قورباغه‌های عاشق‌پیشه را که یادتان هست! نیست؟ ماجرای ناهارخوران را می‌گویم … یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده در آن گزارش، برای کاهش تلفات عشاق! استفاده از تابلو‌های هشداردهنده بود. اینک اما شباهنگ عزیز، لینکی از قلب اروپای متمدن...