مجلس شوراي اسلامي Archive

وقتي محمدي زاده از آتش شعله اي در گلستان خبر مي‌دهد!

روز شنبه – ششم آذرماه – سرانجام يكي از نمايندگان گلستان – عبدالله رستگار، نمايند گنبد كاووس – يقه‌ي آقاي محمدي‌زاده را كه در صحن بهارستان حضور داشتند، گرفتند و به استناد اصل 50 قانون اساسي از وي دلايل...

براي 5789 كيلومتر از سواحل ايران چه برنامه اي داريم؟

ايران در شمار كشورهايي است كه با 5789 كيلومتر از بيشترين مرز ساحلي برخوردار است؛ واقعيتي كه اگر درست به آن نگريسته شود، مي‌تواند در شمار فرصت‌ها و مزيت‌هاي طلايي وطن در حوزه‌ي اقتصاد، محيط زيست و گردشگري به...