مجله دیسکاوری Archive

همزیستی مسالمت‌آمیز را از ماهی‌های کشاورز بیاموزیم!

یک پژوهشگر ژاپنی به نام “Hiroki Hata” از دانشگاه “ایمه” اخیراً نوعی ماهی را کشف کرده است به نام باغبان یا کشاورز. این ماهی‌ها نه تنها از قلمرو خاصی که جلبک‌های سرخ در آنها روییده‌اند در برابر آبزیان مهاجمی...