محمدي زاده Archive

وقتي محمدي زاده از آتش شعله اي در گلستان خبر مي‌دهد!

روز شنبه – ششم آذرماه – سرانجام يكي از نمايندگان گلستان – عبدالله رستگار، نمايند گنبد كاووس – يقه‌ي آقاي محمدي‌زاده را كه در صحن بهارستان حضور داشتند، گرفتند و به استناد اصل 50 قانون اساسي از وي دلايل...