مرنجاب Archive

کاش مرنجاب همچنان آنتن نمی‌داد!

ملای رومی دوست‌داشتنی ما، بیش از 800 سال پیش سروده بود: آب کم جو، تشنگی آور به دست تا به جوشد آبت از بالا و پست و می‌گویند که او با الهام از افق لایتناهی و سحرآمیز موجود در...