مصطفی خوشنویس Archive

آشنایی با یک پری پیکر 10 میلیون دلاری در خراسان شمالی!

    پیچ در پیچ است و پرهیبت … ابتدا و انتهایش چندان آشکار نیست … مردم سرانی او را نظر کرده می‌دانند و مصطفی خوشنویس می‌گوید: در شمار پنج موجود زنده‌ی ایرانی است که بیشتر از بقیه بهار...

در ستایش کهن سال ترین بانوی سبزپوش ایران در شهرستانک!

    اعتراف می‌کنم که این بانوی سبزپوش را نه فقط دوست دارم و نه هرگاه که مجالش را بیابم، نوازشش می‌کنم! بلکه هماره ستایشش کرده و خواهم کرد … موافق(1)مخالف(0)

ماجرای درختان کهنسال در شبکه پنجم سیما

تا ساعتی دیگر به همراه دکتر محمّدرضا نوروزی در برنامه صبحگاهی سلام تهران – که از شبکه 5 سیما پخش می‌شود – ماجرای درختان کهنسال را پی گرفته و به بررسی 5 دلیل ارزشمند بودن این درختان از منظر...