نیک آهنگ کوثر Archive

نیک آهنگ کوثر: تنها اشکال بزرگ مهار بیابان‌زایی، روز تولدش است!

نیکان را دیر زمانی است که می‌شناسم و البته سبب آشنایی ما، پدر دانشمندش – دکتر آهنگ کوثر – بود که افتخار شاگردی‌شان را دارم. نیکان یکی از نخستین و تأثیرگذارترین مشوق‌های من برای غلتیدن در عالم سحرآمیز وبلاگستان...